Baxt haqida statuslar, eng sara statuslar to’plami

Baxt haqida eng sara chiroyli statuslar to'plami Barcha statuslar

Baxt haqida statuslar, aforizmlar, hikmatli so’zlar, mashhur gaplar va iboralar, baxt haqida eng sara chiroyli ma’noli statuslar to’plami.

Mundarija
 1. Baxt haqida eng yaxshi statuslar
 2. Muhabbat baxt xazinasidir: qancha ko‘p taqdim etgan sari o‘zi ham shuncha boyib boradi
 3. Baxt xohlagan ishingni xohlagan paytingda qilaverishing emas, balki qilayotgan ishingni hamisha xohlab turishingdadir
 4. Baxtli kunlarni kutish ba’zan o‘sha kunlarning o‘zidan ancha yaxshiroq bo‘ladi
 5. Kishi o‘z baxtini boshqalarga keltirgan baxtiga qarab o‘lchaydi
 6. Hayotda faqat birgina chinakam baxt bor, u ham bo‘lsa boshqalar uchun yashamoqlikdir
 7. Baxt boshqalar bilan baham ko‘rilgandagina barqaror bo‘ladi
 8. Tashvishsiz va g‘amsiz hayot -baxt emas, baxt — ko‘ngilning besaranjomligi
 9. Odamning baxt haqida tasavvuri qanday bo‘lsa, o‘zi ham shunday
 10. Erimaydigan muz bo‘lmagani kabi abadiy baxt ham yo‘q
 11. Har qanday umrmas, balki yaxshi o‘tkazilgan umr — baxt-saodat hisoblanadi
 12. Kishi o‘zgalarning baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi
 13. Baxtli bo’lish, baxtga erishish haqida statuslar
 14. Baxt va muvaffaqiyat – o‘zimizda, ichimizdadir
 15. O‘zligicha qola bilgan odam baxtlidir
 16. Hayot qiyinchiliklarida toblangan odam baxtli va uch karra baxtlidir
 17. O‘z uyida baxtli bo‘lgan kishigina baxtlidir
 18. Baxtga intilish bo‘lmagan joyda umuman intilish ham yo‘q. Baxtga intilish intilishlarning intilishidir
 19. Baxtiyorlik haqida eng sara statuslar
 20. Iloji boricha ko‘proq odamlarga baxt hadya qilgan kishi eng baxtiyor kishidir
 21. Baxtli bo‘lmoq uchun baxtli bo‘lish mumkinligiga ishonmoq kerak
 22. Baxt haqida eng sara maqollar
 23. Baxt haqida faylasuflar hikmatlari

Baxt haqida eng yaxshi statuslar

 1. O‘qishda, mehnatda, fanda, xalqqa astoydil xizmat qilishda o‘z baxtingni topasan.

  – N. D. ZELINSKIY

 2. Iste’mol qiling, lekin suistemolga aylanmasin — donolarning taomili shu. Ortiqcha tiyinish ham, oshirib yuborish ham baxt keltirmaydi.

  – F. VOLTER

 3. Baxt, eng avvalo soglik demakdir.

  – G. KURTIS

 4. Agar shuhratnarastlik kimnidir baxtga yetkazgan bo‘lsa, hoynahoy o‘sha odam tentak bo‘lsa kerak.

  – J. J. RUSSO

 5. Shaxsiy baxtga erishish uchun ish bilan birga so‘zga e’tibor bering katta ahamiyatga ega.

  – N. V. ShELGUNOV

 6. Biz baxt deb ataydigan narsaga ham, baxtsizlik deb ataydigan narsaga ham, ularning har ikkalasiga sinov deb qaraydigan bo‘lsak, biz uchun foydalidir.

  – L. N. TOLSTOY

 7. Inson o‘z onasini ruhiy jihatdan ham o‘ziga qadrdon deb bilishi noyob baxtdir.

  – M. GORKIY

 8. Jahonning butun g‘ururi onalardan. Quyoshsiz gullar ochilmaydi, sevgisiz baxt yo‘q, ayolsiz muhabbat yo‘q, onasiz shoir ham, qahramon ham bo‘lmaydi.

  – M. GORKIY

 9. Muhabbat baxt xazinasidir: qancha ko‘p taqdim etgan sari o‘zi ham shuncha boyib boradi

 10. O‘z farzandlarini baxtli qilishga intiluvchi mehribon ona ko‘p hollarda o‘zining tor qarashlari, kaltabin mo‘ljallari, keraksiz g‘amxo‘rlik va mehribonliklari bilan ularning qo‘l-oyog‘ini bog‘lab qo‘yadi.

  – D. D. PISAREV

 11. Muttahamni uydan quvish oila uchun katta baxtdir.

  – P. BOMARShE

 12. Xalqning baxt-saodati bolalarni to‘g‘ri tarbiyalashga bog‘liq.

  – J. LOKK

 13. Bolani baxtli qilaman deb, uni go‘daklikdan erkalatib taltaytirish aqldan emas.

  – V. GYuGO

 14. Baxti uchun sevikli kishisi oldida burchdorligini tan olmaslik kechirilmas mag‘rurlikdir.

  – G. LESSING

 15. Bolalar baxtni daf’atan va beixtiyor hazm qilib olaveradilar, negaki, ularning o‘zi shodlik va baxtdan iboratdirlar.

  – V. GYuGO

 16. Agar hayotimizning barcha maqsad-mazmuni shaxsiy baxti-mizdan iborat bo‘lganda, shaxsiy baxtimiz esa birgina muhabbatda o‘z ifodasini topganda edi, unda hayot deganlari chindan ham zudmat sahro bo‘lib qolar edi… Ammo abadiy tafakkurga, ma’rifatchilik kasbiga shonu sharaflar! Inson uchun yurakning ma’naviy olamidan tashqari hayotning yana boshqa buyuk olami ham — tarixan mulohaza-mushohada yuritish va ijtimoiy faollik olami ham bor.

  – V. G. BELINSKIY

 17. Sevmoq — boshqa bir odamning baxtida o‘z baxtingni topmog‘ingdir.

  – G. LEYBNIS

 18. Baxt xohlagan ishingni xohlagan paytingda qilaverishing emas, balki qilayotgan ishingni hamisha xohlab turishingdadir

 19. Biz uchun ayol baxti xususidagi ma’naviy mas’uliyatni zimmaga olganimiz holda uning qalbiga hattoki bilmay turib ozor berib qo‘yishdan ham ortiqroq baxtsizlik bo‘lmaydi.

  – V. G. BELINSKIY

 20. Bizning ishimiz — o‘qish va o‘qish, imkoni boricha ko‘proq bilimga ega bo‘lish uchun intilishdir, chunki jiddiy ijtimoiy yo‘nalishlar — bilim bor yerda, insoniyatning istiqbol baxti ham faqat bilimdadir.

  – A. P. ChEXOV

 21. Hayotdagi maqsad inson qadr-qimmati va baxtning asosidir.

  – K. D. UShINSKIY

 22. Odamzod baxti uchun hamma narsadan voz kechishga o‘rgatadigan ajib g‘oyalarni kishilarga singdirish buyuk san’atdir.

  – STENDAL

 23. Mehnat baxt padaridir.

  – B. FRANKLIN

 24. Kishini tang qoldiradigan gumrohliklardan biri — inson baxti uning hech narsa qilmasligida, deb tushunilishidadir.

  – L. N. TOLSTOY

 25. Baxtning eng zarur sharti — mehnat: birinchidan, sevimli va ozod mehnatdir; ikkinchidan, ishtaha ochadigan va qattiq, tiniqtirib uxlatadigan jismoniy mehnatdir.

  – L. N. TOLSTOY

 26. Baxt mehnatni takomillashtirib borishdadir.

  – Ya. RAYNIS

 27. Baxtli kunlarni kutish ba’zan o‘sha kunlarning o‘zidan ancha yaxshiroq bo‘ladi

 28. Agar siz ishni o‘rinli tanlay bilsangiz va unga o‘zingizni, butun qalbingizni baxsh etsangiz, baxtning o‘zi sizni qidirib topadi.

  – K. D. UShINSKIY

 29. Har doim o‘z sevgan ishi bilan mashg‘ul bo‘lish insonning nodir baxtidir.

  – V. I. NEMIROVICh-DANChENKO

 30. Har bir odamga muayyan bir faoliyat turi hamroh bo‘ladi, bu faoliyat uni jamiyat uchun foydali kishiga aylantiradi va ayni paytda unga baxt keltiradi.

  – M. BARRES

 31. Burch va nomus yo‘lini hech vaqt tark etmang, bu bizni baxtga erishtiradigan yagona yo‘ldir.

  – J. BUFFON

 32. Inson kim bo‘lishidan qat’iy nazar, mehnat qilishi, terga botib ishlashi kerak, uning yashashdan maqsadi, baxti va hayajonlari ham ayni shu mehnatda mujassamlashgan.

  – A. P. ChEXOV

 33. Qayg‘u — bu yo‘qotilgan, ammo hali ancha rohatini surish mumkin bo‘lgan baxt haqida o‘ylash oqibatidagi ruhiy bezovtalikdir yoki hozirgi daqiqada cheki-layotgan alamdan iztirobga tushishdir.

  – G. LEYBNIS

 34. Insonga baxt kerak, uning bunga haqqi bor, nechog‘li qiyin bo‘lmasin, inson baxtga erishishi darkor.

  – N. A. DOBROLYuBOV

 35. Qush parvoz uchun, inson baxt uchun yaralgan.

  – V. G. KOROLENKO

 36. Kishi o‘z baxtini boshqalarga keltirgan baxtiga qarab o‘lchaydi

 37. Baxt bizga to‘la-to‘kis nasib bo‘luvchi yuksak darajadagi huzur-halovat, baxtsizlik esa yuksak darajadagi musibatdir.

  – J. LOKK

 38. Faylasuflar emas, balki lo‘ttibozlargina inson o‘z istagicha yashasa baxtlidir, deya gap sotadilar: bu g‘irt yolgon. Jinoiy istaklar eng manfur badbaxtlikdir. Jinoiy istakdan ko‘ra istaganingga yeta olmasliging ancha durustdir.

  – SISERON

 39. O‘z shaxsiy baxtini yaratishni istagan har bir kishi barcha ishchi va dehqonlar baxtining toblovchisi, bunyodkori bo‘lmog‘i kerak, qachonki u barchani baxtiyor qilsa, o‘z shaxsiy baxtini ham toblagan bo‘ladi.

  – M. I. KALININ

 40. Hamma uchun baxt — hammaning ahil mehnati bilan yaratiladi.

  – G. IBSEN

 41. Kishi boshqalarga qancha shodlik va baxt ulashsa, u faqat o‘shancha shodlik va baxtga da’vogar bo‘lishi mumkin.

  – E. FEYXTERSLEBEN

 42. Ezgulik faqat insonga xos xususiyat, binobarin, birov-birovning baxti va rohati uchun xizmat qilsa, bu yana ham insoniy xususiyatdir.

  – TOMAS MOR

 43. Eng yuksak shaxsiy baxt shaxsiy manfaatlardan ham ahamiyatliroq maqsadlar uchun kurashmoqlikdir.

  – V. A. SUXOMLINSKIY

 44. Umum farovonligi yo‘lida xizmat qilish ishtiyoqi qalb ehtiyoji va shaxsiy baxt garovi bo‘lmog‘i lozim.

  – A. P. ChEXOV

 45. Hayotda faqat birgina chinakam baxt bor, u ham bo‘lsa boshqalar uchun yashamoqlikdir

 46. Boshqalarning baxtisiz shaxsiy baxt ham bo‘lmaydi.

  – N. G. ChERNIShEVSKIY

 47. Boylik yaratmay turib undan foydalanishga haqqimiz bo‘lmaganidek, baxt keltirmay turib uni baham ko‘rishga ham haqimiz yo‘q.

  – B. ShOU

 48. Shaxsiy farog‘at to‘g‘risida o‘ylash tabiiydir, buni e’tiborga olish kerak. Lekin el-yurt baxt-saodati va butun insoniyat jamiyati muhofazasidan ko‘z yumib, faqat shaxsiy farog‘at haqida o‘ylansa, hayot chirkinlashadi, maydalashadi, ochig‘ini aytganda — tuban bir holga tushadi.

  – R. ROLLAN

 49. Baxtga — bu masalada har bir odamga alohida-alohida yondashish zarurligidan qat’iy nazar,— odamning eng zarur moddiy ehtiyojlarini qondirgandagina yetishish mumkin.

  – N. A. DOBROLYuBOV

 50. Baxt saxovatli odamning qo‘lidan tayyor holda olinmaydi, u kurash orqali qo‘lga kiritiladi va shakllanadi.

  – D. I. PISAREV

 51. Baxt havoda esmaydi, mehnatdan keladi.

  – RUDAKIY

 52. Har bir kishi — o‘z baxt-saodatining ijodkori.

  – R. STIL

 53. Baxt boshqalar bilan baham ko‘rilgandagina barqaror bo‘ladi

 54. …Baxt sotilmas va kimki agar
  Ter to‘kishga bo‘lolsa molik,—
  Shunda tole bo‘lur jilvagar,
  Shurda shodlik qilur oshnolik.

  – MIRZA ShAFIY

 55. Na bo‘ysunishga, na o‘zining nimaga qodirligini ko‘rsatish uchun buyruq berishga ehtiyoji yo‘q kishigina chinakam baxtiyor va ulug‘vordir.

  – I. GYoTE

 56. Siz agar baxt orqasidan quvib qachondir unga yetishsangiz, ko‘zoynagini axtargan kampir singari, baxt doim burningiz ostida yurganini sezib qolasiz.

  – B. ShOU

 57. Baxt har doim mard odam tomonida.

  – P. I. BAGRATION

 58. Baxt sog‘liqqa o‘xshaydi: u bor bo‘lsa, payqamaysan.

  – I. S. TURGENEV

 59. Bizning his etish qobiliyatimiz hududiga ham sig‘maydigan kuchli baxt va qayg‘ular bo‘ladi.

  – F. LAROShFUKO

 60. Baxt yoki alamdan g‘ofil kishi dushman bilan duch kelmagan soldat singari dunyodan o‘tadi.

  – F. KLINGER

 61. Baxt baxtsizlikni nafratlashdan, kishini tasqara qilib, uni buzadigan jamiki narsalarga fiziologik jirkanch bilan qarashdan, tarix bo‘roni tufayli yanada vayron bo‘layotgan soxta farovonlik xususida oh urgan, ingragan, noligan notavonlardan chinakamiga voz kechishdan boshlanadi.

  – M. GORKIY

 62. Quvonch va umidga moyillik chinakam baxtdir; hadiksirash va ruhiy tushkunlikka berilish —haqiqiy baxtsizlik.

  – D. YuM

 63. Baxt qushi boshga qo‘nganda undan foydalana bilmagan odam u qo‘lidan ketganda nolimasligi kerak.

  – M. SERVANTES

 64. Tashvishsiz va g‘amsiz hayot -baxt emas, baxt — ko‘ngilning besaranjomligi

 65. Hayotdagi qariyb hamma baxtsizliklar ishimizning yurishmayotgani xususidagi soxta tasavvurlarimizdan kelib chiqadi. Binobarin, odamlarni yaxshi bilish va voqealar haqida sog‘lom fikr yuritish bizni baxtga yetaklaydi.

  – STENDAL

 66. Baxt besabr odamlarga ko‘p narsalarni pullab qoladi-yu, sabrlilarga ularni tekinga beradi.

  – F. BEKON

 67. Bir qadar aziyat qo‘shilmagan sof baxt bo‘lmaydi.

  – V. ShEKSPIR

 68. Illatsiz baxt bo‘lmaydi.

  – GORASIY

 69. Bizning baxtimiz hech nar-ani orzu qilmaydigan holga tushib,butun istaklarning to‘la qondirilishidan iborat emas va bunday bo‘lmasligi kerak, chunki bu aqlimizning o‘tmaslashuviga olib kelgan bo‘lur edi. Yangi-yangi rohat-farog‘atlarga va yangidan-yangi mukammallik-arga beto‘xtov intilish — baxt shudir.

  – G. LEYBNIS

 70. Istagan huzur-halovat hambaxt emas, u huzur-halovatlar halol va pok bo‘lmog‘i kerak.

  – TOMAS MOR

 71. Baxt pushaymonsiz huzur qilish demakdir.

  – L. N. TOLSTOY

 72. Baxtning zarur tarkibiy qismi — bu to‘g‘ri yashayotganingga, ortingda xudbinlik, qallob-lik, makkorlik, zararkunanda-lik va yana shunga o‘xshash boshqa bir razilliklar yo‘qligiga qat’iy ishonishingdir.

  – A. S. MAKARENKO

 73. Odamning baxt haqida tasavvuri qanday bo‘lsa, o‘zi ham shunday

 74. Inson uchun eng qadrli narsa nima? Hayot, chunki bizning barcha quvonchlarimiz, bizning butun baxtimiz, bizning jamiki umidlarimiz faqat hayot bilan bog‘liqdir.

  – N. G. ChERNIShEVSKIY

 75. Faqat bashariyat baxti uchun qilingan mehnatgina chinakam va boqiy shuhrat keltirishi mumkin.

  – Ch. SEMNER

 76. O‘zingdan keyingilarga avvalgidan ko‘proq bilim va baxt qoldirishga intil, bizga meros qolgan narsalarni takomillashtirish va ko‘paytirish, tinmay mehnat qilmog‘imiz zarur bo‘lgan soha mana shudir.

  – D. DIDRO

 77. Kim sayqal berolsa xushbaxtdir o‘sha.

  – A. K. TOLSTOY

 78. Go‘zallik — haqiqiy baxt-saodat va rasmana qahramonlik bo‘lib, u balandparvoz so‘zlarga muhtoj emas.

  – V. RAABE

 79. Yerdan sug‘urib olinib, qumli sahroga tashlang‘an giyoh halok bo‘lganidek, shaxs baxti ham jamiyatdan tashqarida bo‘lmaydi.

  – A. N. TOLSTOY

 80. Boshqa odamlardan o‘zini ayirgan odam o‘z baxtiga zomin bo‘ladi, chunki o‘zini qanchalik ayirsa, hayoti shunchalik yomonlashadi.

  – L. N. TOLSTOY

 81. Boshqalarga yorqin nur bo‘lish, o‘zingga ham nur taratishing — inson erishishi mumkin bo‘lgan oliy baxt shudir. Shundagina inson azobdan ham, og‘riqdan ham, g‘amdan ham, muhtojlikdan ham qo‘rqmaydi. Shundagina u hayotni chinakamiga sevishni endigina o‘rgangan bo‘lishiga qaramay, o‘limdan ham qo‘rqmaydi.

  – F. E. DZERJINSKIY

 82. Baxtimiz mukammal bo‘lishi uchun atrofimizdagi odamlarning xayrixohligi va yordamiga muhtojmiz, atrofimizdagi odamlar esa biz ularning baxti yo‘lida ter to‘kishga qay darajada tayyor tursak, ular ham shu darajada bizni sevish va hurmat qilish, rejalarimizda yordamlashish, bizning baxtimiz yo‘lida ter to‘kishga rozi bo‘ladilar, bu zaruriy aloqani ma’naviy burch, ma’naviy vazifa deb ataydilar.

  – P. GOLBAX

 83. Erimaydigan muz bo‘lmagani kabi abadiy baxt ham yo‘q

 84. Vatandan tashqarida baxt yo‘q, har kim jonajon yerida ildiz otsin.

  – I. S. TURGENEV

 85. Kishi o‘zgalarning baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi.

  – Iogann Gyote

 86. Agar bizning hayotimiz hurriyat va xalq baxt-saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo‘lsa, biz o‘limni ham xursandchilik bilan kutib olamiz!

  – Mahmudxo‘ja Behbudiy

 87. Inson goh-goh duch keladigan har bir muvaffaqiyatsizlikni baxtsizlik deb hisoblamasligi lozim. Kim biladi deysiz, balki haqiqiy baxt kichik muvaffaqiyatsizlikdan boshlanar?!

  – Chingiz Aytmatov

 88. Baxt degani dillarning uyg‘unlashib ketishi degan so‘z.

  – Chingiz Aytmatov

 89. Muhabbat baxt berishi kerak. Baxt yo‘qmi, demak, adashibsan.

  – Gyustav Flober

 90. Bekorchi odam to‘kis baxtni his qila olmaydi, uning yuzida hamisha norozilik va hafsalasizlik alomatlarini ko‘rasiz.

  – Heynrix Heyne

 91. Baxt o‘zini tiya oladigan odamlarga nasib etadi. Orzularing amalga oshishini istasang, ularni tiyib tura bil.

  – Rabindranat Tagor

 92. Har qanday umrmas, balki yaxshi o‘tkazilgan umr — baxt-saodat hisoblanadi

 93. Baxt ortidan quvib, uni topgan odam burni ustida turgan ko‘zoynagini qidirib, so‘ng topib sevingan kampirga o‘xshaydi.

  – Bernard Shou

 94. Baxtni ishlab chiqarmay turib iste’mol qilishga haqqimiz yo‘q.

  – Bernard Shou

 95. G‘azabga mingan har daqiqa­ngizda baxtning oltmish soniyasini boy berasiz.

  – Bernard Shou

 96. Men amaldorlarning ko‘pini ko‘rdim, ammo ularning orasida baxtlilarini uchratmadim. Amal – polga qoqib qo‘yilgan kursi emas. Shuning uchun, amaldor doimo kursini kimdir siljitmasligidan ogoh bo‘lib, hamisha xavotirda ishlaydi.

  – Ayzek Azimov

 97. Xudo insonni bir umr baxt izlash azobi bilan jazolagan.

  – Asqad Muxtor

 98. Ovidiy “yolg‘izlik baxti”ni maqtagan. Buyuk shoir kechirsin, men uchun yolg‘izlikda ko‘rgan huzur-halovatning alami og‘ir.

  – Asqad Muxtor

 99. Ayollar oyog‘i poyafzal do‘konida o‘zini ­baxtli his etadi.

  – Ramon Gomes de la Serna

 100. Kimki baxt-iqbolli, solih kishilarning etagiga yopishsa, u albatta murodu maqsadiga erishib, xayru baraka topar.

  – Mahmud az-Zamahshariy

 101. Baxt shunday narsaki, borligida uni kishi sezmaydi, yo‘qligida orzu qiladi. Baxtli odam «men baxtliman» deb olamga jar solmaydi. Inson hech qachon baxtga to‘ygan, baxtim yetarli, degan emas.

  – Aslida, hayotda biror maqsad bilan yashashning o‘zi — baxt. Maqsadsiz yashash shunday ko‘rgilikki, u hech kimning boshiga tushmasin! Kishida maqsad bo‘lsa, unga erishish yo‘lida kurashish, mashaqqat chekish, ta’na-dashnomlar eshitib kuyib-yonib yurish ham — baxt.

  – Erkin Vohidov

 102. Kishi o‘zgalarning baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi

 103. Insonga bir marta beriladigan hayotda u umridan, o‘tgan kunidan qoniqib yashashi kerak. Vijdoniga xilof ish qilmay yashasa — bundan ulug‘ baxt yo‘q. Har bir aytgan so‘zing, ishing o‘zingning xohishingga muvofiq bo‘lsa — eng katta baxt shu. Aksincha, insonning o‘z ichki intilishlari, qalbi, e’tiqodi, so‘zi bilan ishi o‘rtasida ziddiyat paydo bo‘lsa, vijdoni buyurganini qilolmasa, bu — inson uchun juda katta baxtsizlikdir.

  – Erkin Vohidov

 104. Ko‘p farzandli bo‘lish asl baxt ekanini o‘z vaqtida bilganimda edi…

  – Mansurxon Toirov

 105. Menga baxt-saodatga yetaklaydigan haqiqatnigina bering.

  – Mansurxon Toirov

 106. Yasama soddalik—o‘ta nozik munofiqlikdir. Odamning baxti va baxtsizligi taqdirga qanchalik bog‘liq bo‘lsa, uning xulqiga ham shunchalik bog‘liqdir.

  – Laroshfuko

 107. Biror narsani qattiq xohlab qolishdan avval shu istagan narsangizga hozir egalik qilayotgan odam baxtlimi yo‘qmi ekanini surishtirib ko‘rmoq kerak.

  – Laroshfuko

 108. Harakatsizlikda baxt yo‘q.

  – Fedor Dostoyevskiy

  Baxtli bo’lish, baxtga erishish haqida statuslar

  Baxtli bo'lish, baxtga erishish haqida statuslar

 109. Bironta ham yovuz odam baxtli bo‘lolmagan.

  – YuVENAL

 110. O‘zini hurmat qilmagan hech bir kishi baxtli bo‘la olmaydi.

  – J. J. RUSSO

 111. Baxtsizga nasihat berish baxtli odam uchun oson.

  – ESXIL

 112. Yoshlikda u qadar qadriga yetilmagan sog‘lik balog‘at yillarida chinakam baxtga aylanadi; umrning ko‘pi ketib, ozi qolgan paytda esa odam yashashning mazasini tushuna boshlaydi.

  – I. M. KARAMZIN

 113. Baxtimizning o‘ndan to‘qqiz ulushi sog‘ligimizga bog‘liq.

  – A. ShOPENGAUER

 114. Istaging baxtingni shunda toparsan.

  – SA’DIY

 115. Baxtli daqiqada haddan tashqari katta ketmaslik, falokatda esa ishonchni yo‘qotmaslik lozim.

  – KLEOVUL

 116. Inson o‘zi haqida qanchalik kam o‘ylasa, u shunchalik baxtliroqdir.

  – L. BERNE

 117. Baxt va muvaffaqiyat – o‘zimizda, ichimizdadir

 118. Ajdodlar hurmatini chin qalbdan bajo keltiruvchi kishi baxtlidir.

  – I. GYoTE

 119. Bolalarimiz — bizning kek-saligimiz. Yaxshi tarbiya — bizning baxtli keksaligimiz, yomon tarbiya — bo‘lg‘usi g‘am-alamlarimiz, ko‘z yoshlarimiz, boshqa odamlar oldidagi, butun mamlakat oldidagi aybimiz demak.

  – A. S. MAKARENKO

 120. Hayotdan to‘la zavqlanish, ya’ni baxtga erishmoq uchun — bolalarda «buyuk muhabbat» uyg‘otish — vatanga, millatga, insoniyatga, tafakkur qudratiga ishonishga, inson qalbining go‘zalliklari oldida hayratlanishga o‘rgatmoqqa qodir bo‘lgan narsa faqatgina insonga, shaxsga nisbatan jonli va hayotbaxsh hurmat hislarini tugdira bilishdir.

  – M. GORKIY

 121. Bolalik boshdan-oxir bayramdan iborat bo‘lib qolmasligi kerak. Bolalarning kuchiga yarasha mehnat shijoati bo‘lmasa, u holda bola mehnat — baxtligini tushunib yetmaydi.

  – V. A. SUXOMLINSKIY

 122. Oilaviy hayot o‘zaro muhabbat bilan bog‘langan bo‘lsa, katta baxt keltirishi mumkin.

  – N. K. KRUPSKAYa

 123. Agar faqat o‘zim bo‘lay desang, yaxshisi oila qurma. Baxtli muhabbatning asl mazmuni o‘zini bag‘ishlovdir. O‘zini o‘ylagan kimsa hech narsa hadya etolmaydi, faqat o‘ziga olishni biladi va shu tariqa muhabbat deb atalgan tuyg‘uning barcha fazilatlarini zaharlaydi. Shaxsiyatparastlik bu o‘rinda xuddi jismoniy illatdek xalaqit beradi.

  – V. A. SUXOMLINSKIY

 124. Muhabbat oilaviy mashmashalarni shu qadar yoqtirmaydiki, chinakamiga baxt-saodatli bo‘lmoq uchun bir-birovingda eng olijanob fazilatlarni topa bilmog‘ing kerak.

  – O. BALZAK

 125. Muhabbat — o‘z yo‘liga, ammo birga hayot kechirmoq uchun orzu intilishlar bir bo‘lmog‘i kerak. Busiz haqiqiy baxtli oila qurib bo‘lmaydi.

  – N. K. KRUPSKAYa

 126. O‘zligicha qola bilgan odam baxtlidir

 127. Ayol kishini iztiroblarga qo‘ygan holda erkakni baxtli qilish qiyin.

  – V.GYuGO

 128. Ma’naviy munosabatlarda to‘la samimiyat qaror topgan sharoitdagina ayol kishi bilan baxtli bo‘lish mumkin.

  – M. GORKIY

 129. Hayotiy kurash belgilangan maqsad sari ongli intilishga aylangan paytdan boshlab kishi o‘zini baxtli hisoblashi mumkin.

  – D. I. PISAREV

 130. Maqsad baxtga erishishdan iborat bo‘lmog‘i lozim, aks holda, gulxan yetarli darajada gurillab yonmaydi, harakatlantiruvchi kuch yetarli darajada qudratli bo‘lmaydi — binobarin, muvaffaqiyatga ham to‘la erishilmaydi.

  – T. DRAYZER

 131. Mening nazarimda, o‘z oldiga maqsad qo‘ygan va shu maqsadi uchun bor kuchini fido etgan kishigina baxtli bo‘lmog‘i mumkin.

  – M. I. KALININ

 132. Dunyoni ko‘pdan beri ummonli okean deyishadi, lekin unda kompas bilan suzgan odam baxtlidir.

  – N. M. KARAMZIN

 133. Ishdan bir daqiqa ham bo‘shamagan soatlaringda o‘zingni g‘oyat baxtli sezasan.

  – J. FABR

 134. Kishi mutlaqo jiddiyat bilan mehnat qilmasa, ya’ni o‘zi yeydigan bir burda nonini o‘z mehnati bilan ishlab topmasa — u baxtli bo‘lolmaydi.

  – D. I. PISAREV

 135. Baxtga mehnat to‘g‘ri yo‘l solgay, Boshqa yo‘l baxt sari bormagay.

  – A. ShUKUR

 136. Hayot qiyinchiliklarida toblangan odam baxtli va uch karra baxtlidir

 137. Inson hech qachon o‘ziga tuyulganchalik baxtli yoki baxtsiz bo‘lolmaydi.

  – F. LAROShFUKO

 138. Har bir kishi baxtli bo‘lgisi keladi, u baxtli bo‘lishi kerak va baxtli bo‘lishga huquqlidir.

  – N. V. ShELGUNOV

 139. Baxtli bo‘lish huquqi inson huquqining ajralmas tarkibiy qismidir.

  – K. D. UShINSKIY

 140. Kishi dunyoda boy bo‘lish uchun emas, balki baxtli bo‘lish uchun yashaydi.

  – STENDAL

 141. Hayotda baxtli bo‘lishning birdan-bir yo‘li: jahonga va ayniqsa o‘z Vataniga foydali bo‘lishdir.

  – N. M. KARAMZIN

 142. Kishi o‘zicha shug‘ullanganda u juda kam hollarda va shunda ham o‘zi va boshqalar uchun foyda keltirmay o‘zining baxt sari intilishini qondirishi mumkin. U o‘z ehtiyojlarini qondirish vositalari bo‘lgan tashqi dunyodagi: oziq-ovqat, boshqa jins individi, kitoblar, dam olish, munozaralar, faoliyat, iste’mol va mehnat buyumlari bilan muomalada bo‘lishi kerak.

  – F. ENGELS

 143. Inson baxtli bo‘lishi kerak. Agar u baxtsiz ekan, uning o‘zi aybdor. Binobarin, u shu noqulaylik yoki nohaqlikni bartaraf etmaguncha o‘zi uchun kuyib-pishib harakat qilmog‘i lozim.

  – L. N. TOLSTOY

 144. Baxtli bo‘lish uchun doimo shu baxtga intilmoq va uni anglamoq zarur. Baxt vaziyatga emas, kishining o‘ziga bog‘liq.

  – L. N. TOLSTOY

 145. Odamni baxtli bo‘lishga o‘rgatishning iloji yo‘q, lekin uni baxtiyor bo‘la oladigan darajada tarbiyalash mumkin.

  – A. S. MAKARENKO

 146. O‘z uyida baxtli bo‘lgan kishigina baxtlidir

 147. Besaranjom odam chinakam baxtli bo‘lolmaydi; chinakam baxt osoyishta, yoz faslidagi dengiz singari vazmin bo‘ladi.

  – A. I. GERSEN

 148. Ish bilan mashg‘ul bo‘lmagan odam hech qachon to‘laqonli baxtli bo‘lolmaydi, ishyoqmas kishining yuzida hamisha norozilik va hafsalasizlik alomatlarini ko‘rasiz.

  – Henrix Heyne

 149. O‘zini baxtli deb biladigan odam baxtlidir.

  – G. FILDING

 150. Agar siz o‘zingizni baxtli deb bilsangiz, baxtingizni tekshirmang: bu — nafis kapalakning go‘zalligini yaxshiroq ko‘rish niyatida uni burdalab tashlash bilan barobar.

  – P. MANTEGASSO

 151. Ba’zilar o‘zlari bilmaganlari holda baxtli yashaydilar.

  – L. VOVENARG

 152. Agar faqat baxtli bo‘lishgina maqsad qilib qo‘yilsa, bunga tezda erishish mumkin. Lekin odamlar ko‘pincha boshqalardan ko‘ra baxtliroq bo‘lishni istay-dilarki, buning deyarli iloji yo‘q, chunki aslida bizga o‘zgalarning baxti hamisha ko‘proq bo‘lib ko‘rinadi.

  – Sh. MONTESKE

 153. Yer yuzida loaqal birgina bo‘lsa ham baxtsiz kishi yashayotganini ko‘rib turib, xotirjam yashash va baxtli bo‘lish mumkin emas. Yashashdan maqsad, butun insoniyat farovonligini va baxtini ko‘zlashdir.

  – Ya. BOLVAY

 154. Maqolga aylanib ketgan yoki alifbe va kitoblarni bezab turuvchi ko‘pgina haqiqatlar agar biz uchun jonsizdek va siyqa gapdek tuyulmaganda edi biz nihoyatda aqlli va juda baxtli odamlar bo‘lardik.

  – D. I. PISAREV

 155. Xotirjam bo‘lish – hazilakam gap emas, bu – deyarli baxtli bo‘lish demakdir.

  – Gyustav Flober

 156. Baxtga intilish bo‘lmagan joyda umuman intilish ham yo‘q. Baxtga intilish intilishlarning intilishidir

 157. Kimgadir baxtli ko‘ringan emas, balki o‘zini baxtli sezgan odam baxtlidir.

  – PUBLILIY SIR

 158. Bilim bilan saodat yo’li ochiladi, shunga ko’ra, Ilmli bo’l, baxt yo’lini izla.

  – Ahmad Yugnakiy

 159. Eng baxtli inson – boshqalarning baxtiyorligidan o’ziga ulush chiqargan odam.

  – Gyote

 160. Inson, hayotida qilgan yaxshiliklari qadar baxtli bo’ladi.

  – Shahobiddin Ahmad

 161. Shunday yillarni ko‘rdikki, baxtli bo‘lish uyat edi.

  – Asqad Muxtor

 162. Baxtli, saodatli hayot sharoitiga erishganda hatto daho ijodkorning ham faoliyati susayadi, deyishadi. Yo‘q, yaratilgan ko‘plab go‘zal asarlar farovonlik samaralaridir. Masalan, Rable faqat istirohat chog‘larida ijod qilgan bo‘lsa, Rafael Rim xazinasidan bahramand bo‘lgan. Monteske, Byuffon, Volter boy-badavlat edi. Faylasuf Bekon davlatda yuqori lavozimda o‘tirgan.

  – Onore de Balzak

 163. Bolalar orasida bo‘lganimda o‘zimni dunyodagi eng baxtli odam deb bilaman.

  – Moxandas Karamchand Gandi

  Baxtiyorlik haqida eng sara statuslar

  Baxt statuslari, Baxtiyorlik haqida eng sara statuslar

 164. Bolalaringizga yaxshilikni singdirib o‘stiring, unga baxtni faqatgina shu beradi.

  – L. BETXOVEN

 165. Do‘stlik va muhabbatda biz o‘zimiz bilgan narsalardan ko‘ra bilmagan narsalarimizdan ko‘proq baxtiyorlikka erishamiz.

  – F. LAROShFUKO

 166. O‘z nuqsonini bartaraf etishda o‘zi to‘grisidagi yomon gapdan foydalana bilgan kishigina baxtiyordir.

  – V. ShEKSPIR

 167. Faqat mehnatgina odamning qalbiga tiniqlik, mutanosiblik va o‘z-o‘zidan qanoat tuyg‘usini olib kirib, uni baxtiyor qiladi.

  – V. G. BELINSKIY

 168. Mehnat, mehnat! Mehnat qilayotganimda o‘zimni qanchalar baxtiyor his etaman.

  – D. N. TOLSTOY

 169. Mehnat qilgan va sabr qilgan — Kishiga oshnodir chin baxtiyorlik.

  – I. GYoTE

 170. Agar hayot senga beqiyos baxtiyorlik bo‘lib tuyulmasa, bu faqat aqlning adashganidan dalolat.

  – L. N. TOLSTOY

 171. Inson o‘zini muhofaza etishga hamda baxtiyor bo‘lishga intiluvchi ta’sirchan, sezgir, aqlli va fikr yurituvchi mavjudotdir.

  – P. GOLBAX

 172. Iloji boricha ko‘proq odamlarga baxt hadya qilgan kishi eng baxtiyor kishidir

 173. Iloji boricha ko‘proq odamlarga baxt keltirgan kishini tajriba eng baxtiyor kishi sifatida ta’riflaydi.

  – K. MARKS

 174. Umrini boshqalarning baxti to‘g‘risida gamxo‘rlik qilish bilan o‘tkazgan kishlar eng ajoyib va ayni vaqtda eng baxtiyor kishilardir.

  – V. A. SUXOMLINSKIY

 175. Boylik — shunday narsaki, usiz ham baxtli yashash mumkin. Ammo farovonlik — baxtiyor yashash uchun zarur shart.

  – N. G. ChERNIShEVSKIY

 176. Yashamoq va baxtiyor bo‘lmoq huquqiga qurbi yetmaydigai odam shunchaki bir sharpadir.

  – N. G. ChERNIShEVSKIY

 177. O‘z ehtirosiga monand yashaydigan kishi baxtiyordir, lekin o‘z ehtirosini har qanday og‘ir sharoitga ham moslashtira biladigan kishi undan ham baxtlidir.

  – D. YuM

 178. Baxtiyor bo‘lishimizga shaxsiy xislatlarimizdan eng ko‘proq foyda beradigani quvnoqligimizdir.

  – A. I. ShOPENGAUER

 179. Kim doimo quvnoq bo‘lsa u baxtiyordir, kim baxtiyor ekan, u yaxshi insondir.

  – V. G. BELINSKIY

 180. Yoshlik shu narsa bilan baxtiyorki, uning kelajagi bor.

  – N.V.GOGOL

 181. Baxtli bo‘lmoq uchun baxtli bo‘lish mumkinligiga ishonmoq kerak

 182. Soglik hayotning shunday ne’matidirki, chindan ham betob podshodan sog‘lom gado ming karra baxtiyordir.

  – A. ShOPENGAUER

 183. Modomiki bir-ikki og‘iz shirin so‘z odamni baxtiyor etsa, shuni qizg‘angan odam ablahdir.

  – T.PEN

 184. Faqat ichki, ma’naviy, orom-baxsh mehnat kuchigina inson qadr-qimmatining, shu bilan birga axloqiy poklik va baxtiyorlikning manbai bo‘lib xizmat qiladi.

  – K. D. UShINSKIY

 185. …Ko‘plar o‘z hayotlarini arzimagan narsalar bilan hech qan-day asossiz buzayotganlarini ko‘rganimda men o‘zimni baxtiyor his etaman, negaki men ruhimning bukilmas tetikligini saqlab qolganman va har qanday bo‘lmag‘ur narsalar ustidan kulaman.

  – F. ENGELS

 186. Insonni chinakam baxtiyor qila oladigan ikki xil xohish bor,— odamlarga naf keltirish va sof vijdonli bo‘lish.

  – L. N. TOLSTOY

 187. Baxtli onlarimizda biz hamisha saxovatlimiz, lekin yaxshilik qilganimizda hamisha ham baxtiyor bo‘lavermaymiz.

  – O. UAYLD

 188. Agar birgina so‘z bilan odamni baxtiyor qilish mumkin bo‘lsa, bu so‘zni aytmaslik uchun qanchalar razil bo‘lish kerak!

  – Romen Rollan

 189. Mast o‘zini qanchalik baxtiyor his etmasin, u haqiqiy baxtdan juda uzoq. Chunki uning bu baxti boshqalar uchun ko‘rgilik; bugungi baxti ertangi baxtsizligidir.

  – Rabindranat Tagor

 190. Jismoniy mehnat ruhiy iztiroblarni unutishga yordam beradi, shuning uchun qashshoqlar baxtiyor odamlardir.

  – Laroshfuko

 191. Baxt haqida eng sara maqollar

  Baxt haqida eng sara maqollar

 192. Bo‘lishilgan baxt — ikki karra baxt, bo‘lishilgan dard — yarim dard.

  – Nemis maqoli

 193. Baxtsizlar musibati — baxtlilar uchun dars.

  – Nepal maqoli

 194. Ikki kunlik baxtga yuz kunda erishiladi.

  – Ispan maqoli

 195. Birovning baxtiga hasad qilgan o‘z baxtini ko‘rmaydi.

  – Gruzin maqoli

 196. Baxt uch marta eshik qoqadi, agar ochmasang boshqasiga ketadi.

  – Gruzin maqoli

 197. Bemor oltin ustida yotsa ham baxtiyor emas.

  – Belorus maqoli

 198. Kimdan baxt yuz o‘girsa, uning oti ham eshakka aylanib qoladi.

  – Arman maqoli

 199. Kimdir yoshligida baxtli bo‘ladi, kimdir qarilikda baxtga erishadi.

  – Tatar maqoli

 200. Beg‘araz — hamisha xushbaxt.

  – Hind maqoli

 201. Baxtliga hamma baxtlidek ko‘rinadi.

  – Hind maqoli

 202. Raqsga tushayotgan hamma ham baxtli emas.

  – Ingliz maqoli

 203. Baxt — sandiqda, kaliti — osmonda.

  – O’zbek maqoli

 204. Yer ochganning baxti ochilar.

  – O’zbek maqoli

 205. Otalar so’zi — aqlning ko’zi, Onalar so’zi — baxtning o’zi.

  – O’zbek maqoli

 206. Baxt haqidagi barcha sara maqollarni mana bu sahifada o’qishingiz mumkin.

  Baxt haqida faylasuflar hikmatlari

  Baxt haqida faylasuflar hikmatlari

 207. Boshqalarning baxtini o‘ylab, o‘z baxtimizni ham topamiz.

  – AFLOTUN

 208. Baxt ko‘p mehnat qilganga nasib bo‘ladi.

  – LEONARDO DA VINChI

 209. Yuraksizlarga baxt yor bo‘lmaydi.

  – SOFOKL

 210. Jinoiy xohishlar — bu badbaxtlikdir. Nopoklik bilan nimanidir qo‘lga kiritganingdan ko‘ra, istaganingga yetisholmaganing ham tuzuk.

  – SITSERON

 211. Agar baxtli hayotga erishmoqchi bo‘lsangiz, odamlarga yoki narsalarga emas, maqsadlarga bog‘langan bo‘lishingiz kerak.

  – Albert Eynshteyn

 212. «Qanday odamni baxtli sanamoq mumkin?» — degan savolga Suqrot shunday javob berdi:
  — O‘tkir aql va teran, halol fikrlar egasi baxtiyordir.

  – Suqrot

 213. Baxt yaxshi kayfiyat, farovonlik, uyg‘unlik, mutanosiblik va vazminlikdir.

  – Demokrit

 214. Aql-farosatdan mahrum holda baxtli yashagandan, aql-farosat bilan badbaxt bo‘lgan a’loroqdir.

  – Epikur

 215. Navqironlarni emas, balki hayotini yaxshi yashab o‘tgan keksa odamlarni baxtli sanamoq lozim.

  – Epikur

 216. Oliy baxt tuyg‘ularda emas, aql-idrokda yashirin. Shuning uchun ham insondagi eng oliy sifat — aql-idrok. U aql kuchi bilan hayvonotdan ustun turadi va ilohlarga tenglashadi.

  – Seneka (Kichik Lutsiy Anney)

 217. Baxt insonni o‘zga odamlarga muhtojlik sezilmaydigan darajadagi yuksaklikka hech qachon olib chiqolmaydi.

  – Seneka (Kichik Lutsiy Anney)

 218. Tilini tiysa kim bezgaklikda ham, Baxt unga tez kunda bo‘lg‘usi hamdam.

  – Al-Maarriy Abul Ala

 219. Zamon va axloqiy mezonlar o‘zgaruvchandir. Shuning uchun zamonga peshvoz chiqqan kimsaning hamma orzusi ushaladi va u baxtiyor bo‘ladi. Zamondan va vaziyatdan yuz o‘girgan odam baxtsizlikka mahkum.

  – Nikkolo Di Bernardo Makiavelli

 220. Baxtdan lazzatlanish – buyuk saodat. Baxtni o‘zgalarga tuhfa etish esa undan ham buyukroq ezgulikdir.

  – Frensis Bekon (Lord Verulamskiy)

Statuslarni baholang
( No ratings yet )
Fikr bildirish